در حال بارگزاری....
دانلود

Epson و دستگاه بازیافت کاغذ فوری

بیشتر ماشین های اداری سه کار با کاغذ انجام می دهند: بر روی آن چاپ می کنند، آنرا اسکن می کنند، یا آنرا ریش ریش می کنند. با این حال جدیدترین تولید اپسون، مانند یک مرکز بازیافت است. لینک توضحات بیشتر http://goo.gl/dg1dN4 در سایت بینهایت www.binahaiat.com