در حال بارگزاری....
دانلود

آلبوم ماندگار ، مجموعه ای از ستارگان موسیقی کرمانجی

آلبوم ماندگار ، مجموعه ای از ستارگان موسیقی کرمانجی می باشد که توسط مرکز تخصصی عکس
و فیلم ماندگار به مدیریت سلمان مرندی در دست تولید است . این مجموعه در نوبت اول
کار خود را با 64 هنرمند شروع نموده که در 8 گروه 8 نفری هنرنمایی می نمایند
آلبوم به صورت سریالی از تاریخ 25 / 3 / 94 به ترتیب گروهی و هر دو هفته یک گروه
منتشر می شود .