در حال بارگزاری....
دانلود

انتقام کپسول آتش نشانی از مجری تلوزیون

در یک برنامه زنده تلوزیونی، وقتی مجری برنامه می خواهد نحوه استفاده از کپسول آتشنشانی را یاد بگیرد .....