در حال بارگزاری....
دانلود

یارم یارم حیدر ، می بده خمارم حیدر، میمیرم بلکه می بریزی بروی مزارم ، حیدر = سید جواد ذاکر

یارم یارم حیدر ، می بده خمارم حیدر، میمیرم بلکه می بریزی به روی مزارم ، حیدر = سید جواد ذاکر