در حال بارگزاری....
دانلود

نقاشی رنگ روغن آموزشگاه نقاشی ایکاروس

نقاشی های رنگ روغن آموزشگاه نقاشی ایکاروس در آدرس www.mahvis.net/oil.htm قابل مشاهده و دسترسی میباشد. دوره های آموزشی نقاشی رنگ روغن در آموزشگاه نقاشی ایکاروس بر گزار میگردد. در این ویدیو برخی از هنر جویان را مشاهده مینمایید که در حال انجام نقاشی رنگ روغن بروی بوم میباشند


26 فروردین 98
مطالب پیشنهادی