در حال بارگزاری....
دانلود

رونمایی اشیای تاریخی استرداد شده از بلژیک

۳۴۹ اثر تاریخی فرهنگی بازگردانده شده از بلژیک روزشنبه با حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در موزه ملی ایران رونمایی شد.