در حال بارگزاری....
دانلود

دشمنی با دانشمند یا دشمنی با اهل بیت

متاسفانه در این دوره با عدم بصیریت برخی از افراد مذهبی فرقه و گروه های زیاده تشکیل شده که به هر کسی تهمتی روا داشته و یکی از آنها استاد دانشمند می باشد .
در این کلیپ درددل های استاد را میشنویم .
www.talabejavan.ir