در حال بارگزاری....
دانلود

ویولون انفرادی و اجرای یکی از سخت ترین قطعات

قطعهCaprice No. 24 در A minor سرچشمه نهایی 24 Caprices نیکولو پاگانینی است؛ این قطعه یکی از سخت ترین قطعاتی است که تا کنون برای ویولون انفرادی نوشته شده است و نیاز به بسیاری از تکنیک های بسیار پیشرفته دارد


21 آبان 98
مطالب پیشنهادی