در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ کردی، فارسی.بهترین آهنگ من تاحالا.شاهکاری ،سجاد بابایی

این آهنگ با زبان کوردی کرمانشاهی خونده شده،که ابیاتش و نوع اجرا و صدای خانندش به معنای واقی تکه، من به این آهنگ نمره بیست میدم
میگی با فقرم میسازی* م پنجم گرویه شیشه* آسمان چجوری بگم مالتان راضی نمیشه....


مطالب پیشنهادی