در حال بارگزاری....
دانلود

پادکست صوتی "بخشی از کتاب انسان در جستجوی معنا"

پادکست صوتی بخشی از کتاب انسان در جستجوی معنا اثر دکتر ویکتور فرانکل
در این که وی به شرح خاطرات خود در اردوگاه کار اجباری نازی ها می پردازد