در حال بارگزاری....
دانلود

مستند «نیمه پنهان تحریم»

ساعت 23:15 ، 22 خرداد 1388؛ در یک از سالن های خانه ای در خیابان طاهری رمز شورش علیه قانون اعلام شد؛ شورشی که بعدها موجب تشدید تحریمها علیه ملت ایران خواهد شد.

امروز بعد از کنار رفتن غبارها، روشن شد صحبت های موسوی (مبنی بر پیروزی قطعی اش در انتخابات) آغاز گر دور جدیدی از تحریم ها و فشارهای بی سابقه غرب علیه ایران بود.

فتنه ای که آن روزها رسانه های غربی ضد انقلاب بر آن نام جنبش سبز نام نهادند حا


مطالب پیشنهادی