در حال بارگزاری....
دانلود

روضه ی عبدالله بن الحسن به روایت رهبری

روایتی از ماجرای شهادت حضرت عبدالله بن الحسن که حضرت آقا در نماز جمعه تهران ۱۳۶۴/۷/۵ بیان کردند.