در حال بارگزاری....
دانلود

AMP Solar Voltaicsystems.ir

در سالهای اخیر صنعت Solar یا انرژی خورشیدی پیشرفتهای واقعا زیادی کرده و بیشترین هزینه و پیشرفت توسط سازمان هوا فضای امریکا NASAبا همکاری دفتر مرکزی شرکت بوش وموسسه تحقیقات پیشرفته دفاعی امریکا DARPA جهت مصارف عالی انجام گرفته که یکی ازآن مصارف تامین انرژی کاوشگرمریخ است وخوشبختانه این برند Voltaicsystems همان تکنولوژی وزیرمجموعه ناساجهت استفاده عمومی تولیدو عرضه می شود ،و ما نمایندگی خاورمیانه این برند در سال 2013 اخذ کردیم .ازعلاقمندان دعوت می گردد به سایت رسمی مراجعه نمایند . WWW.VOLTAIC.IR


مطالب پیشنهادی