در حال بارگزاری....
دانلود

جشن جهانی نوروز

جشن جهانی نوروز از سال هشتاد و نه برگزار می شود که در دو سال اول به میزبانی ایران، سال گذشته به میزبانی تاجیکستان و امسال به میزبانی ترکمنستان برگزار شده است.