در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم ترتیل صفحه331قرآن کریم بانوای جذّاب استادپرهیزکار:

هرروزباقرآن(سوره انبیاء{ع}آیات102تا112)،ترتیل تصویری انیمیشنی صفحه331قرآن کریم به خط عثمان طه وبانوای دلنشین استادشهریارپرهیزکارهمراه با متن ترجمه فارسی آیت الله مکارم شیرازی ونیزمتن ترجمه انگلیسی آیات؛التماس دعا...