در حال بارگزاری....
دانلود

راز هدیه دادن قسمت دوم - هدیه به مردان

شما به مردی کخ دوستش داری چه هدیه ایی می دهی؟
خداوکیلی راستش را بگو
می خوای حدس بزنم
زیرپوش مردانه
جوراب
یا یک چیز در همین مایه ها
پولش را از کجا می اورید
خودت
از جیب خودش بواشکی
از جیب خودش به زور
بگو خجالت نکش حرف دلت را بزن