در حال بارگزاری....
دانلود

بیماری روانی که فقط دیکتاتورها به آن مبتلا شدند

مردانی که دچار خود شیفتگی و خود برتر بینی هستند و حتی به پزشکان خود اطلاعات غلط میدادند......پزشکان دریافتند که هر دیکتاتور حدود 4 بیماری وخیم روانی دارد