در حال بارگزاری....
دانلود

زمینه چینی های هالیوود برای پایان جهان در سال 2020

قصد هالیوود ماندگار ساختن ترس و وحشت ناشناخته و هولناک و عظیمی در دیدگاه مخاطب ساده و بی دفاع است.مسئله حضور منجی، نحوه پرداخت آن و مسئله آخرالزّمان، بلایا و مصیبتهای قبل از ظهور و جنگ در لا به لای این فیلمها متجلّی است و نقطه کشش مخاطبان نیز همین جاست. سینما با تأکید بر نقاط روشن ذهنی مخاطبان سایر نقاط مبهم را نیز روشن و تصویر مورد نظر را به بیننده حقنه میکند و آن اسطوره منجی غربی در تفکّر صهیونیسم مسیحی غربی را به را به تماشاچی های میلیونی می قبولاند.