در حال بارگزاری....
دانلود

ترنسفر رایگان میهمانان هتل قصرطلایی از فرودگاه به هتل

تیزر ترنسفر رایگان میهمانان هتل بین المللی قصرطلایی از فرودگاه به هتل و در پایان اقامت از هتل به فرودگاه تقدیم حضور میگردد.درهتل بین المللی قصرطلایی یکی از برجسته ترین خدمات ارزنده پیرو تکریم میهمان٬ ترنسفر رایگان ار فرودگاه به هتل در زمان ورود به مشهد و از هتل به فرودگاه برای بازگشت میهمانان میباشد.که در این تیزر این خدمت هتل معرفی شده است.
#ghasrtalaeehotel #ghasrtalae #teaser #sawmanofficial