در حال بارگزاری....
دانلود

تاریخ شیعه از زمان پیامبر (ص)در کتب معتبر سنی وجود دارد

شیعه اولین بار از زبان پیامبر گرامی اسلام مطرح شد و دقیقا در کتب معتبر اهل سنت موجود هست اگر طالب حقیقت هستید این کلیپ را نگاه کنید