در حال بارگزاری....
دانلود

سرودی از افضل شاه شادیف درباره سمرقند و بخارا

اعتراض تاجیکان پارسی زبان به غارت گنجینه تاریخی شان توسط ترکان ازبک.