در حال بارگزاری....
دانلود

فریاد های علی دایی و شعار علیه سیاسی توسط پرسپولیسی ها

فریاد های علی دایی و شعار علیه سیاسی توسط تماشاگران پرسپولیس در اواخر بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان