در حال بارگزاری....
دانلود

قسمت هجدهم امپراطور دریا 52

در اینجا به خاطر این که افراد ارباب یی به کاروان ارباب سول حمله کرده بودن و در ادامه تمامی شاهدین را کشته بودن همه جا دنبال ارباب یی و یوم جانگ می گشتن اونا مجبور میشن از یانگزو فرار کنن اما یوم جانگ حتما باید جانکوا را برای بار آخر هم که شده ببیند؛ولی....