در حال بارگزاری....
دانلود

قضیه فوت آیت الله کوهستانی بزبان آیت الله سید حسن ابطحی

جریان سرگذشت فوت ایه الله کوهستانی قبل از فوتشان و مرا کجا دفن کنید. و مطلبی در باره اخر زمان و قیامت . یوم الجمع .
از زبان آیه الله سید حسن ابطحی در مشهد مقدس


مطالب پیشنهادی