در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه آب گوجه گيري

دستگاه رب ساز و آب گوجه گيري با ظرفيت 300 كيلو در ساعت و تخليه بصورت دستي هر 50 كيلو يكبار مناسب جهت آب گوجه گيري جهت توليد رب گوجه و آب انار گيري جهت توليد رب انار
09163052370
كوشش


16 آذر 98