در حال بارگزاری....
دانلود

وقتی شیشه اتومبیل بخار می گیره !! - ترفند ویژه

Fed up finding your car is damp with fogged up windows in the morning? Here's a handy tip to help. Fogged up windows is a result of moisture in the car, so if you can absorb it, you should cure the problem. This simple to follow video guide should help - بخار گرفتن شیشیه خودرو همیشه در زمستان اعصاب خیلیا رو خورد می کنه... با این روش از این به بعد می تونید با راحتی با این مشکل کنار بیاید..