در حال بارگزاری....
دانلود

راه های مدرن برای دور زدن قانون های کهنه

شبکه یک- 4 آبان 94- 19:00| متولیان قضائی مدتهاست با این موضوع درگیرند که می بینند بندهای قدیمی قانون در رویارویی با مسائل تازه ناتوان است/ گزارش.


مطالب پیشنهادی