در حال بارگزاری....
دانلود

carnica

زمستان گذرانی قوی
رشد جمعیت بهاره بالا
بچه دهی کم
تولید عسل بالا
مقوام در برابر بیماری و کنه واروا
تولید کم بره موم
آرام بودن و نیش نزدن زنبورها


مطالب پیشنهادی