در حال بارگزاری....
دانلود

همبرگر، با گوشت تولید شده در آزمایشگاه

اولین همبرگری که گوشتش در آزمایشگاه تولید شده، در لندن رونمایی و البته پخته و خورده می شود. پژوهشگران هلندی این همبرگر را با گوشتی درست کرده اند که با روش تکثیر سلول های بنیادی گاو تهیه شده است.