در حال بارگزاری....
دانلود

خواب خودرو سازان برای قیمت خودرو در سال آینده

رادیو ایران- 25 بهمن 93 - 08:15|بعد از افزایش قیمت پرحاشیه خودرو، خودروسازان دوباره سناریو افزایش قیمت برای سال آینده را کلید زدند. چراغ سبز دولت و مجلس برای افزایش قبلی قیمت خودور به شرط افزایش کیفیت داده شد اما این شرط تاکنون محقق نشده است.