در حال بارگزاری....
دانلود

ضجه و گریه وزاری غیرمسلمانها برای ظهور منجی درتهران

گریه و زاری و ضجه جمعی از خارجی ها غیرمسلمانها درکنفرانسی درتهران برای ظهور منجی. ازهمه حضارکه بشدت از نظر عقاید مذهبی باهم متفاوتند و دین های مختلفی غیرازاسلام دارند میخواهند که برای آمدن و ظهور منجی مورد اعتقادشون دعاکنند آخه همه ادیان مختلف درتمام دنیامعتقدندکه بالاخره یک منجی ای خواهدآمدو دنیارا ازظلم نجات خواهد داد آیا ما مسلمانها تاحالا مثل این غیرمسلمانهابرای ظهورامام زمان ع گریه کرده ایم ؟