در حال بارگزاری....
دانلود

تدریس انگیزشی ستایش تاجیک ، زبان بدن خصوصا چشم ها

نمونه تدریس انگیزشی ستایش تاجیک با زیرنویس انگلیسی .به نظر او چشم ها قدرتمند ترین زبان بدن محسوب می شود .شما تا به حال با چشم حرف زدید؟
همین حالا تمرین کنید با چشم اخم کنید با چشم بخندید با چشم عشق بورزید با چشم ...جهت رزرو کارگاه ها وسمینارهای ستایش تاجیک 09199394975