در حال بارگزاری....
دانلود

رویارویی گرگ با مرسدس بنز!

مرسدس بنز CLA مدلی مفهومی از كارخانه ی مرسدس بنز است كه دارای شمایلی شبیه به گرگ است و به همین دلیل مرسدس بنز از این شباهت استفاده كرده و این تیزر تبلیغاتی را پدید اورده.