در حال بارگزاری....
دانلود

بازسازی سکانس معروف "قیصر" توسط معتمد آریا و پناهی

جعفر پناهی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام، ویدیویی از بازسازی سکانس معروف قیصر با استفاده از نرم افزار پرطرفردار داب اسمش توسط خودش در کنار فاطمه معتمد آریا منتشر کرد. نام این ویدیو در رسانه ها بازسازی سکانس معروف "قیصر" توسط فاطمه معتمدآریا و جعفر پناهی است که اینجا به دلیل طولانی بودن به اختصار بیان شده است