در حال بارگزاری....
دانلود

کاهش انتقال بیماری با استفاده از سرنگ های هوشمند

سازمان بهداشت جهانی خواسته است که تا پنج سال دیگر سرنگ های یکبار مصرف، جایگزین سرنگ های فعلی شوند. دلیل اصلی این کار، خطر انتقال بیماری از طریق سرنگ های آلوده است. هزینه ساخت این سرنگ ها بیشتر است، اما سازمان بهداشت جهانی می گوید این هزینه بسیار کمتر از مخارج درمان است.