در حال بارگزاری....
دانلود

ساتحه ی هوایی بویینگ 777 آسیانا

در این سانحه که در فرودگاه سانفرانسیسکو واقع در آمریکا رخ داد بویینگ 200-777 شرکت آسیانا در هنگام فرود دچار حادثه شد .
دلیل این سانحه بر خورد دم هواپیما با قسمت ابتدایی باند است.
این سانحه تا به امروز 2 قربانی داشته و دیگر مسافران در بیمارستان هستند.
حال 49 نفر بسیار وخیم گزارش شده است!

برای دیدم این ویدئو با کیفیت بهتر به
AviationTV.IR
مراجعه نمایید