در حال بارگزاری....
دانلود

ترفندهای ساده اما کاربردی برای زندگی !

درهیاهوی زندگی دریافتم…
چه دویدن هایی که فقط پاهایم راازمن گرفت،درحالی که گویی ایستاده بودم…چه غصه هایی که فقط باعث سپیدی مویم شد،درحالی که قصه ای کودکانه بیش نبود…!
دریافتم که کسی هست که اگربخواهدمیشود واگرنه نمیشود…
به همین سادگی
کاش نه می دویدم ونه غصه میخوردم،
فقط اورامیخواندم…