در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش فنگ شی در محیط کار

با فنگ شویی انرژی را میهمان محیط کار خود کنید.
این که شما 8 ساعت یعنی معادل نصف ساعات بیداری عمرتان را در محیط کار می گذرانید، موضوع مهمی است که باید آن را جدی گرفت.
شاید بد نباشد دکور دفتر کارتان را برای گردش بهتر و بیشتر انرژی مثبت و افزایش بهره وری در کار، فنگ شویی کنید. در اولین گام فضای ورودی اتاقتان را برای استقبال از انرژی مهیا کنید. به این معنی که بهتر است درب اتاق برای ورود انرژی (چی) مثبت باز باشد. به همین دلیل است که در فنگ شویی به درب اتاق "دهان چی" یا "Mouth Of Chi" می گویند؛ یعنی محل ورود انرژی.

#فنگ_شوی_میز_کار
#اصل_فنگ_شوی
#قانون_فنگ_شوی
#نقشه_باگوا
#بهره_وری_کارمندان
#فنگ_شوی_ثرت_در_محل_کار


6 مهر 1400