در حال بارگزاری....
دانلود

فلسطین در نیویورک

در این کلیپ نظر اهالی نیویورک در مورد رنج مردم فلسطین پرسیده می شود و در آخر قسمتی از تظاهرات اهالی این شهر در حمایت از فلسطین به تصویر کشیده می شود.