در حال بارگزاری....
دانلود

چند گل تاریخی پرسپولیس به استقلال

1 زاویه بسته ی معندچی از نقطه ی کرنر 2 چکوشی علی کریمی و لایی به برومند 3 چیپ اولادی به پنگوین 4 شوت30 متری آقا کریم 5 گل سوم ایمون زاید در10 دقیقه ی جهنمی