در حال بارگزاری....
دانلود

* وعده صادق *

خاطره ای از امام خمینی از کلامی رهبری/سخن از قرآن و عمل به آن ، ایمان به وعده های خداوند و حتی توصیه ایمان به این وعده ها به مسئولین و مردم و راهنمایی و همراهی مردم و مسئولین در این راه در رفتار و کردار رهبر معظم انقلاب/ وقتی به وعده خدا ایمان آوردیم و عمل کردیم و رفتیم جلو ، و آنگاه خداوند به ما یاری رساند و صنعت هوایی که قرار بود حداکثر تا 30 روز از کار بیوفتد تا 30 سال دوام آورد و پیشرفت کرد... همچنان که در صنایع دیگر همانند هسته ای و موشکی و پهپاد ها و رباتیک در این سال ها پیشرفت داشتیم