در حال بارگزاری....
دانلود

دوربین مخفی شوخی با حمید استیلی، مربی فوتبال و بازیکن..

دقت کردین:
اگه بچه ها لیوان بشکنن : ای دست و پا چلفتی …
-اگه مامانه بشکنتش : قضا بلا بود
-اگه باباهه بشکنتش : این لیوان اینجا چیکار میکنه…!! ... لایک و نظر فراموش نشه...