در حال بارگزاری....
دانلود

حضور زنان در استادیوم ها - 29 خرداد حزب الله می آید

آیت الله وفسی ( نواب تهران) در مورد مقابله با منکر و فحشای مسئولین و حضور امت غیور در روز 29 خرداد ساعت 17 سخن می گویند