در حال بارگزاری....
دانلود

تست ترمز ماشین های فرمول 1 | ترنجی

هنگام ترمز گرفتن خودرو های فرمول 1 آنچنان نیرو زیاد است که دیسک ترمز آنها از شدت حرارت سرخ می شود
ترنجی | Toranji


مطالب پیشنهادی