در حال بارگزاری....
دانلود

کاشی بین کابینتی

کاشی بین کابینتی یکی از مواردی است که برای زیبایی داخلی و پوشش فضاهای خالی مابین کابینت به کار می رود. استفاده از کاشی بین کابینتی که بتواند بازتاب نور و انعکاس داشته باشد، منجر به دلباز شدن فضا می شود. کاشی بین کابینتی باید به گونه ای انتخاب شود که با محیط بیشترین سنخیت و هماهنگی را داشته باشد.


15 تیر 98
مطالب پیشنهادی