در حال بارگزاری....
دانلود

جعبه سیاه و ضبط مکالمه جنگنده بمب افکن روسیه

Downed Su-24’s black box to reveal truth about Turkey’s treacherous strikeجعبه سیاه و ضبط مکالمه جنگنده بمب افکن روسیه جنگنده بمب افکن سوخو 24 روسیه پیدا شد کاملا دروغ ترکیه در هشدار دادن ، حمله به جنگنده روسیه مشخص است. اطلاعات نشان میدهد هیچ اخطاری و مکالمه وجود نداشته ، یک و از پشت ناغافل موشک به طرف جنگنده شلیک کردند.