در حال بارگزاری....
دانلود

عدم پخش فیلمی، فستیوال فیلم استانبول را به تعطیلی کشاند

اکثر قریب به اتفاق کارگردانهای حاضر در فستیوال بین المللی فیلم استانبول در نیمه راه جشنواره را ترک کردند.

سازندگان ترکیه ای ۲۲ فیلم در اعتراض به حذف یک فیلم مستند از فهرست فیلمهایی نمایشی در جشنواره دست به این کار زدند.