در حال بارگزاری....
دانلود

برنامه جامع تولید خودروهای هیبریدی

شبکه یک - 23 خرداد 94- 14:00| رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: دولت به زودی برنامه ای جامع ویژه استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی در کشور تبیین خواهد کرد.