در حال بارگزاری....
دانلود

اولین شهر شیمیایی شده جهان-ماموستا گلنواز

وقتی که رژیم بعث عراق(صدام حسین) از پیروزی در جبهه ‏های جنگ علیه ایران ناامید شده بود، تصور می‏کرد با حملات شیمیایی می‏تواند خواسته ‏های خود را بر ملت ایران وکرد ها تحمیل نمایدبه همین دلیل دست به کاری وحشیانه زد...بمباران شهر سردشت ...سردشت بی پناه کرد نشین...در تاریخ 7 و 8 تیرماه 1366، هواپیماهای بمب ‏افکن عراقی با بمب ‏های شیمیایی به چهار نقطه پر ازدحام و متراکم جمعیتی شهر سردشت حمله کردند.