در حال بارگزاری....
دانلود

بازدید از خانه سالمندان توسط دانش آموزان

نمایی از بازدید از خانه سالمندان توسط دانش آموزان در دبستان دخترانه شماره 1 امام حسین(ع) که در سال تحصیلی 94-93 انجام شده است را به حضورتان تقدیم می نمائیم